Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

toto je 4. vydanie IP newslettera od BCH Advokáti Chlipala v roku 2023 . Aj naďalej v každom kvartáli mapujeme aktuality v oblasti duševného vlastníctva doma i v zahraničí.

Prajeme Vám úspešný záveru roku 2023 a príjemné čítanie!

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na odber nášho IP Newslettera. Stačí nám zaslať Vašu emailovú adresu – viď spodnú časť tejto webstránky – a informáciu o novom vydaní dostanete emailom.
Najbližšie domáce a medzinárodné podujatia

2. – 3. december 2023
ICIPLS, International Conference on IP Law and Sports, Sydney 

3. – 6. december 2023
ASIPI, XXII kongres ASIPI, Mexico City 

9. – 10. december 2023
ICIPL, International Conference on IP Law, New York 


9. – 10. december 2023
ICIPLSJ, International Conference on IP Law, Security and Justice, Londýn 

11. – 12. december 2023
ICPIPL, International Conference on Patent and IP Law, Rím

27. – 28. december 2023
ICAIPL, International Conference on Applications of IP Law, Viedeň 

14. – 15. január 2024
ICIPEL, International Conference on IP and Entrepreneurship Law, Nicosia 

22. – 24. január 2024
Kisaco Research - Pharma and Biotech Patent Litigation, Amsterdam  
28. – 29. január 2024
ICSLIP, International Conference on Software Licensing and IP, Istanbul 
11. – 12. marec 2024
IQPC - Global IP Conference, Dusseldorf 

Patenty a nové technológie

Používanie jazykových modelov v patentovom priemysle: Riziko pre kvalitu patentov? 


Jazykové modely, ako napríklad ChatGPT, sľubujú revolúciu v právnom a patentovom odvetví. Aj keď tieto jazykové modely excelujú v generovaní textu, ich obmedzenia v technických oblastiach spôsobujú otázky ohľadom ich využitia. Napriek tomu, takéto jazykové modely môžu nájsť uplatnenie, keďže znižujú čas a náklady, ktoré sú potrebné vynaložiť v patentových procesoch, avšak riziká spojené s ich používaním by mali byť dôkladne zvážené. Bez ohľadu na ich sľubný potenciál by malo byť prioritou udržať vysokú kvalitu v odvetví patentov. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/use-of-large-language-models-in-patent.html 

Jednotný patentový súd (UPC) a ochranná listina: ste skutočne chránení? 


Jednotný patentový súd (UPC) Miestna časť v Düsseldorfe vydal svoje prvé ex parte predbežné opatrenie a to napriek tomu, že bola pred podaním žiadosti o vydanie ex parte predbežného opatrenia podaná Ochranná listina. Ochranná listina slúži na presvedčenie súdu, aby sa zdržal vydania ex parte predbežného opatrenia bez predchádzajúceho vypočutia oboch strán sporu. Toto rozhodnutie odhaľuje, že ochranné listiny samy osebe nebránia automaticky vydaniu ex parte predbežného opatrenia. Pri podávaní ochrannej listiny musia potenciálni žalovaní preskúmať platnosť patentu a vypracovať argumenty o platnosti, ktoré nemožno len tak ľahko odmietnuť. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/upc-and-protective-letters-are-you.html 


G 2/21 nepovoľuje vymýšľanie v kresle (T 0258/21)  


Rozhodnutia odvolacích súdov Európskeho patentového úradu (EPO) v súvislosti s interpretáciou prípadu G 2/21 sa zvyčajne prikláňajú na stranu držiteľov patentov. V prípade rozhodnutia T 0258/21 však súd zistil nedostatok vynaliezavej úrovne kvôli nedostatočnému zverejneniu predpokladaného technického efektu. Prípad sa týkal druhého lekárskeho využitia známeho lieku u podskupiny pacientov, pričom chýbali presvedčivé dáta o jeho účinku. Toto rozhodnutie poukazuje na potrebu predložiť nejaký dôkaz o technickom efekte v prípade biotechnologického vynálezu, kde nie sú dostupné relevantné údaje. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/g-221-does-not-permit-armchair.html 


Definovanie toho, čo vynález nie je, môže byť rovnako dôležité ako definovanie toho, čo vynález je (T 0273/22, Chimérne protilátky/REGENERON) 


Európsky patentový úrad (EPO) v rozhodnutí vo veci T 0273/22 potvrdil dôležitosť presnej a jednoznačnej formulácie dodatkov v patentových nárokoch. V prípade Regeneron vs. Kymab Regeneron zaviedol dodatok s cieľom predísť námietke novoty, avšak nakoľko chýbala jasná a jednoznačná opora v pôvodnej prihláške, tento krok vystavil patent riziku námietky nadbytočnosti obsahu. Rozhodnutie zdôrazňuje, že EPO kladie rovnaký vysoký štandard pre všetky časti patentových nárokov. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/11/defining-what-invention-is-not-can-be.html  


Novinky v kauze Huawei 


Hoci je Huawei často vnímaný ako „copy-cat“ a hrozba pre národnú bezpečnosť, v roku 2017 bol piatym najväčším investičným subjektom vo výskume a vývoji na svete, predbehnutý len Intelom, Applom a Nokiou. Huawei súčasne tvrdí, že od roku 2015 získala 1,4 miliardy dolárov za licencie na svoje patenty. Huawei sa nedávno pokúsila tieto patenty „premeniť“ na hotovosť tak, že od Verizonu požaduje miliardu dolárov za licencovanie 230 patentov. Aj keď Huawei čelí prísnym sankciám, bývalý prezident USA Donald Trump naznačil možné uvoľnenie týchto sankcií. Huawei však musí naďalej čeliť aj vnútroštátnemu odporu, najmä zo strany senátora Marca Rubia, ktorý navrhuje legislatívu na obmedzenie možnosti Huawei využívať súdny systém v patentových sporoch. Huawei sa snaží brániť svoje licencie, tvrdiac, že sú férové, a zároveň argumentuje, že obvinenia zo špionáže a kopírovania sú neopodstatnené. 


https://www.wired.com/story/surprise-huawei-can-innovate-win-fans/  


Americký kongres opäť diskutuje o tom, či gény môžu byť patentované 


V Americkom kongrese prebieha diskusia o návrhu zákona, ktorý by mohol zmeniť pravidlá pre patentovanie génov v Amerike. Návrh senátorov Tillis a Coons má prelomiť rozhodnutia súdov, ktoré upravujú patentovateľnosť prírodných javov a abstraktných myšlienok. Medzi záujemcami o zmenu sú odvetvia biomedicíny a farmácie, kým internetoví giganti zo Silicon Valley sú skeptickí. Návrh vzbudil aj obavy o možné rozdelenie genetických zdrojov do komerčných sfér a hrozbu právnych krokov voči výskumníkom. Senátori tvrdia, že ich zámer nie je patentovanie ľudských génov, no interpretácie rozsahu návrhu sa líšia. Verejné vypočutia majú posúdiť jeho prínosy a možné nedostatky pred možným prijatím tohto zákona v lete 2024.  


https://www.wired.com/story/congress-is-debating-again-whether-genes-can-be-patented/  


Ochranné známky a označenia

Generálny advokát (AG) proti nemeckému Najvyššiemu súdu - Porušuje použitie štyroch krúžkov na mriežke automobilu ochrannú známku Audi? 


V nedávnom prípade pred nemeckým Najvyšším súdom sa riešil právny spor, ktorý spočíval v nesúhlasu medzi generálnym advokátom (AG) a Nemeckým najvyšším súdom týkajúc sa možného porušenia ochrannej známky Audi. Nemecký najvyšší súd predtým rozhodol, že predaj chladičovej mriežky pre Audi A6, zdobenej štyrmi krúžkami, porušil ochrannej známku Audi tvorenú štyrmi prepletenými krúžkami. Súd tvrdil, že krúžkovité zariadenie, určené pre logo Audi, môže spôsobiť zmätok s ohľadom na pôvod dielu. Podobný prípad v Poľsku viedol k otázkam, ktoré boli predložené súdnemu dvoru EU (SDEU). AG v svojom stanovisku odbočila od rozhodnutia Nemeckého najvyššieho súdu a zdôraznila technický účel montážneho zariadenia. Meritom veci bola otázka, či použitie podobného znaku v automobilových náhradných dieloch predstavuje porušenie obchodnej známky. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/advocate-general-vs-german-supreme.html  


Päťročné väzenie za porušenie práv k ochrannej známke je neprimerané a v rozpore s právom EÚ, tvrdí súdny dvor EU (SDEÚ) 


Súdny dvor EU (SDEU) nedávno vydal predbežné rozhodnutie (prípad C-655/21) týkajúce sa bulharských trestných sankcií za porušenie ochrannej známky. Prípad sa zaoberal obvinením bulharského podnikateľa z predaja falzifikovaného oblečenia. SDEU upresnil, že otázky týkajúce sa Smernice 2004/48/EC boli neprijateľné, pretože táto smernica sa venuje civilnému vymáhaniu, nie trestným sankciám. Avšak SDEU potvrdil právomoc týkajúcu sa otázok vzťahujúcich sa k Charte základných práv, pričom zohľadnil záväzky EÚ v rámci Dohody o obchodno súvisiacich aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS Dohoda). SDEU zistil, že bulharské trestné sankcie, vrátane minimálneho päťročného väzenia za porušenie ochrannej známky, sú v rozpore s Chartou základných práv v časti proporčnosti (čl. 49(3)). Toto rozhodnutie vyzdvihuje vzájomnú interakciu národného trestného práva, smerníc EÚ a medzinárodných dohôd v oblasti vymáhania práv duševného vlastníctva. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/5-year-imprisonment-for-trade-mark.html  


Súboj supermarketov (Lidl/Tesco) - Porušenie práv spoločnosti Lidl (ochranných známok a autorských práv) k logu Lidl označeniami "Clubcard Price" spoločnosti Tesco  


Britský vyšší súd rozhodol, že označenie spoločnosti Tesco „Clubcard Price“ porušuje ochrannú známku aj autorské práva spoločnosti Lidl. Lidl tvrdil, že predmetné označenie Tesca klamali a zavádzali spotrebiteľov tým, že naznačovali porovnateľnosť cien a tým poškodzovali imidž Lidlu ako nízko nákladového supermarketu. Súd súhlasil s argumentáciou Lidl, poukazujúc na podobnosť označení a dôkazy o tom, že dané označenia Tesca sú spôsobilé priviesť spotrebiteľov do omylu. Momentálne prebieha rozhodovanie o odvolaní Tesca proti danému rozhodnutiu. Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť ochrany práv duševného vlastníctva a nečakaný rozsah ochrany autorských práv pre zdanlivo jednoduché logá. 


https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/10/30/supermarket-showdown-lidl-v-tesco-lidls-rights-trade-marks-and-copyright-in-the-lidl-logo-are-infringed-by-tescos-clubcard-price-signs/  


Autorské právo

Úrad pre autorské práva USA (USCO) a AI: oznámenie o vyšetrovaní a prípad Théâtre D'opéra Spatial  


Americký úrad pre autorské práva (US Copyright Office - USCO) vyzval na názory týkajúce sa spojenia autorských práv a pokrokov v oblasti umelej inteligencie (AI). Výzva zahŕňa témy ako využitie autorských diel na trénovanie AI modelov, transparentnosť procesu, právne postavenie vygenerovaných výstupov AI a ich ochranu. USCO reaguje na nedávne prípady, kde odmietol registráciu diel vytvorených AI. Prípad Théâtre D'opéra Spatial ilustruje, že USCO odmietne registráciu diela, ak jeho tvorca neukáže dostatočný "ľudský prínos" a nevyčlení časti diela vygenerované AI. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/us-copyright-office-and-ai-notice-of.html  


Výzva na zjednotenie autorských práv v EÚ od... EUIPO? 


João Negrão, nový výkonný riaditeľ Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO), naznačuje podporu väčšej harmonizácii autorských práv v EÚ. Negrão diskutuje o možnosti vytvorenia európskeho titulu autorského práva, ktorý by mohol byť spravovaný EUIPO. Táto iniciatíva by mohla byť reakciou na potrebu modernizácie autorských práv a podporu jednotného trhu v digitálnom prostredí. Predchádzajúce snahy o vytvorenie európskeho titulu autorského práva sa stretli s problémami, ale Negrão vyjadruje podporu ambicióznejším harmonizačným krokom v budúcnosti. Téma väčšej harmonizácie by mohla byť predmetom diskusií počas nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/11/a-plea-for-eu-copyright-unification.html  


Francúzsky rámec autorských práv pre umelú inteligenciu: polovičatý pokus 


Francúzski poslanci predstavili nový zákon, ktorý má vytvoriť autorský rámec pre umelú inteligenciu (AI). Cieľom návrhu je poskytnúť ochranu tvorcom a umelcom v súvislosti s narastajúcim využívaním generatívnej umelej inteligencie. Zákon má riešiť otázky remunerácie a spravodlivosti pri využívaní diel AI. Návrh obsahuje 4 články, ktoré menia existujúce články v Zákonníku o duševnom vlastníctve. Hoci sa snaží o lepšiu ochranu tvorcov, návrh vyvoláva otázky konzistencie a nejasnosti v jeho formuláciách. Jeho vzťah k výnimkám a obmedzeniam autorských práv tiež vyvoláva diskusie.  


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/french-copyright-framework-for.html  


Zahrnutie lampy do fotografie: Francúzsky súd objasnil náhodné začlenenie  


Vo francúzsku nedávno nastal prípad porušenia autorských práv, v ktorom bolo skúmané náhodné zahrnutie ako potenciálna výnimka či obmedzenie podľa európskeho autorského práva. Sochár Philippe Cuny podal žalobu proti návrhárovi Carlu Rampazzimu za neoprávnené použitie lampy "Lyre". Súd rozhodol v prospech Cunyho, potvrdzujúc autorskú ochranu lampy, súd zároveň odmietal obranu v podobe argumentu náhodného zahrnutia. Súd zdôraznil, že zahrnutie lampy vo fotografii bolo zjavné a úmyselné, nie náhodné.  


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/inclusion-of-lamp-in-photograph-french.html  


Kreatívne opätovné použitie online: Ako možno podporiť všetky formy tvorivosti? 


V súvislosti s novými autorskými právami a smernicou DSM vzniká otázka o rovnováhe medzi autorom, užívateľom a online platformami. Navrhuje sa širšia interpretácia autorského súhlasu na podporu kreatívneho využívania diel a spravodlivého odmeňovania. Súčasne sa zdôrazňuje dôležitosť ochrany umeleckej reputácie pri kreatívnom využívaní diel a argumentuje sa za objektívne posúdenie škodlivého vplyvu na autora. Diskusia o autorských právach v online prostredí vyžaduje inkluzívny a vyvážený rámec, ktorý podporí kreativitu a zároveň zabezpečí spravodlivé odmeny pre tvorcov.  


https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/10/10/creative-reuse-online-how-can-all-forms-of-creativity-be-supported/  Ostatné

Od VAR po Maillot Jaune - ako IP ovláda športový biznis  

Šport nie je len o súťažení, je to aj prosperujúci biznis, pričom globálny športový priemysel vytvoril približne 355 miliárd dolárov v roku 2021, a odhaduje sa, že do roku 2026 toto číslo vzrastie na 700 miliárd dolárov. Pri tomto raste hrá kľúčovú úlohu duševné vlastníctvo (IP), ktoré zahŕňa inovatívne dizajny, ochranné známky, sponzorstvo a práva na vysielanie. Tour de France je výborným príkladom s ochrannou známkou a rôznymi IP registráciami chrániacimi názvy ako LE TOUR DE FRANCE a TOUR DE FRANCE. IP zahŕňa aj inovácie v športovej technológii, vrátane patentov na bežeckú obuv, autá Formuly 1 a technológie ako VAR vo futbale a Hawk-eye v tenise. Úspešní športovci a tímy registrovali ochranné známky pre svoje názvy, mená či logá, čím generujú príjmy prostredníctvom licencovania. Branding sa stal kľúčovým v športovom biznise, pričom sponzorské práva majú hodnotu niekedy aj v miliónoch eur. S rastom športového biznisu sa ochrana IP stáva stále dôležitejšou. S nástupom e-športov, hier a metaverzu čelí športový priemysel novým výzvam pri ochrane IP práv v týchto sa rozvíjajúcich prostrediach. 


https://www.euipo.europa.eu/sk/news/from-var-to-the-maillot-jaune-how-ip-rules-the-business-of-sport  


Svet ochrany duševného vlastníctva pre obuv 


Dynamický a kreatívny priemysel obuvi čelí výzvam od falzifikátorov dennodenne, čo robí ochranu duševného vlastníctva kľúčovou a náročnou. Obuv patrí medzi tretie najviac postihnuté odvetvie falzifikátmi v EÚ. Patenty majú úlohu pri ochrane inovácií, ako je napríklad nafukovacia technológia Reebok, prievzdušný dizajn od Geoxu a samo-zaväzujúce sa topánky od Nike. Práva na dizajn sa zameriavajú na zachovanie estetických aspektov, čím bránia imitátorom. Ochranné známky chránia charakteristické rysy, ako je červená podrážka od Christiana Louboutina alebo ikonické topánky od Dr. Martensa.  


https://www.euipo.europa.eu/sk/news/the-world-of-intellectual-property-protection-for-shoes 


Prelomové nariadenie EÚ o zemepisných označeniach remeselných a priemyselných výrobkov uverejnené v Úradnom vestníku  


Nová regulácia EÚ pre geografické označenia výrobkov remeselníckeho a priemyselného charakteru (CIGI) zakladá jednotnú ochranu geografických označení (GO) remeselných a priemyselných výrobkov v celej EÚ, rozširujúc existujúci systém mimo poľnohospodárskych produktov. GO slúži ako označenie, ktoré naznačuje konkrétny geografický pôvod výrobku a jeho určitú kvalitu alebo povesť. Regulácia má za cieľ podporiť výrobcov v ochrane a využívaní GO, najmä tých menších a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a bojovať proti neoprávnenému používaniu GO na výrobky, ktoré nesplňujú špecifikácie produktu. Proces podávania žiadostí bude prebiehať v dvoch fázach, pričom skupiny výrobcov predkladajú svoje žiadosti príslušným národným úradom členských štátov a úspešné žiadosti budú následne predložené EUIPO (Úrad pre duševné vlastníctvo Európskej únie) na ďalšie vyhodnotenie a schválenie. EUIPO získa plnú kompetenciu na správu procesu registrácie tohto nového európskeho IP práva, a to v rámci dvoch jednotných IP práv: európskych ochranných známok a registrovaného komunitného dizajnu. Táto regulácia, vyplývajúca z plánu pre intelektuálnu vlastníctvo prijatého v novembri 2020, nadobúda účinnosť 16. novembra 2023 a bude sa aplikovať od 1. decembra 2025. 


https://www.euipo.europa.eu/sk/news/eu-landmark-regulation-on-geographical-indications-for-craft-and-industrial-products-published-in-the-official-journal  


IP v Rusku

Nové aspekty duševného vlastníctva v Rusku 


V dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu sa duševné vlastníctvo (IP) v krajine značne zmenilo. Uvedenie sankcií a protiopatrenia Ruska vyvolali neistoty medzi držiteľmi IP práv. Nové zákony v Rusku umožňujú obmedziť výlučné IP práva v konkrétnych prípadoch, hlavne s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti ruských občanov. Tieto opatrenia zahŕňajú možnosť udelenia nútených licencií bez kompenzácie, povolenie paralelného dovozu určitých tovarov. Opatrenia rovnako zahŕňajú ustanovenia na riešenie nesplnenia občianskych povinností v dôsledku sankcií. Celkovým cieľom je zaručiť dostupnosť nevyhnutných komodít pre občanov Ruska.  


https://www.worldipreview.com/contributed-article/the-new-ip-landscape-in-russia  


Pod povrchom vojny sa odohráva boj o práva duševného vlastníctva  


Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyvolal neočakávané pole boja - práva duševného vlastníctva (IP). Ako odpoveď na západné sankcie Rusko prijalo opatrenia na legalizáciu neoprávneného používania patentov a súvisiacich práv duševného vlastníctva zo "nepriateľských" krajín. Toto kontroverzné rozhodnutie umožňuje jednotlivcom a firmám v Rusku využívať zahraničné (nie len) patenty bez relevantného súhlasu, pričom sa v Rusku uplatňuje nulová percentná licenčná sadzba. Veľké spoločnosti, vrátane McDonald's, Inditex, Nike, Renault a Ikea, sa stiahli z Ruska a čelia následkom tejto vojny o IP. Situácia zahŕňa aj tzv. trademark squatting, čo ovplyvňuje značky ako McDonald's, Dr. Pepper a Skittles. Táto stratégia odráža historické príklady, ako napríklad konfiškácia majetku nepriateľov Spojenými štátmi počas prvej a druhej svetovej vojne. Neistý výsledok tejto vojny o IP naznačuje potenciálne ekonomické a reputačné straty pre všetky zainteresované strany. 


https://www.ie.edu/insights/articles/below-the-surface-of-war-is-a-battle-for-ip-rights/  


"Toto nie je situácia, kedy počkáme a uvidíme situácia": Práva duševného vlastníctva v Rusku sú v plnom prúde 


Situácia vo svete duševného vlastníctva (IP) a obrana ochranných známok, dizajnov a patentov v Rusku vyvoláva obavy, pričom vojna na Ukrajine vstupuje do svojho druhého roka. Podľa ruského práva možno zrušiť ochranné známky, ktoré nie sú "seriózne používané" po dobu troch rokov, čo je kratšie obdobie v porovnaní s väčšinou krajín. Neistota vyplýva zo sporného právneho postavenia vojny ako legitímneho ospravedlnenia nevyužívania IP práv v Rusku. Spoločnosti, ktoré v dôsledku konfliktu zastavili svoje činnosti v Rusku v februári 2022, čelia riziku straty svojich ochranných známok, ak vojna pretrvá ďalšie dva roky. IP kancelárie, vrátane tých vo Veľkej Británii, EÚ a USA, prerušili svoje vzťahy s Rospatentom, ruským úradom pre IP, čo komplikuje situáciu pre zahraničných vlastníkov IP. Zatiaľ čo niektoré súdy podporujú postoj proti IP vlastnenému zahraničnými subjektmi, odvolacie súdy preukázali ochotu chrániť IP práva, ponúkajúc nádej vlastníkom práv. Nový právny rámec, vrátane navrhovanej legislatívy zakazujúcej platby držiteľom ochranných známok zo "nepriateľských krajín", pridáva zložitosť, čo komplikuje poskytovanie jasných usmernení klientom pôsobiacim v Rusku.  


https://www.law.com/international-edition/2023/04/27/this-is-not-a-wait-and-see-situation-ip-rights-in-russia-are-on-the-clock/?slreturn=20231015110332  


Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Adresa

BCH Advokáti Chlipala

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón