Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

toto je prvé vydanie IP newslettera Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala.
V každom kvartáli budeme pre Vás mapovať aktuality v oblasti duševného vlastníctva doma i v zahraničí.

Patenty a nové technológie


Umelá inteligencia nemôže byť uvedená ako vynálezca v patentových prihláškach

Vo verejnom ústnom konaní v kombinovaných prípadoch J 8/20 a J 9/20 odvolací senát EPÚ potvrdil, že podľa Európskeho patentového dohovoru (EPC) vynálezca určený v patentovej prihláške musí byť ľudskou bytosťou.  

EPO - AI cannot be named as inventor on patent applications 


Protokol o dočasnom uplatňovaní dohody UPC v Rakúsku nadobudol platnosť

Rakúsko bolo prvým členským štátom, ktorý ratifikoval dohodu UPC (Unified Patent Court – Jednotný patentový súd) a 18. januára 2022 nadobudol platnosť Protokol o dočasnom uplatňovaní dohody UPC. Táto udalosť označuje začiatok dočasného obdobia uplatňovania a zrod Jednotného patentového súdu ako medzinárodnej organizácie.  

Austria closes the loop – the Protocol on Provisional Application of the UPC Agreement has entered into force | Unified Patent Court (unified-patent-court.org) Finančná podpora pre malé a stredné podniky

Fond pre malé a stredné podniky je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. V rámci svojich projektov rozšíril možnosti získania finančnej podpory pre malé a stredné podniky o patentové prihlášky. A to:

1. nepatentové (1 500 eur) – na náklady spojené s podaním národnej alebo európskej ochrannej známky a dizajnu (75 %), prípadne medzinárodnej prihlášky ochrannej známky a dizajnov (50 %),

2. patentové (750 eur) – na poplatky spojené s podaním národnej patentovej prihlášky (napr. podanie patentovej prihlášky, podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu).

Aktuality | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (gov.sk) Nárast počtu globálnych patentových prihlášok

Od začiatku pandémie bolo uverejnených 5 070 globálnych patentových prihlášok. Blog Patent Lawyer Magazine komentoval tento míľnik a poukazuje na nárast inovácií.

Covid sparks surge in innovation with 5,070 new patent applications (patentlawyermagazine.com) 


Patentové licencie sú riskantné podnikanie

Blog IPwatchdog poskytol zaujímavý názor na to, ako sa riziko v ekonomickom a právnom zmysle mení v priebehu času a čo to znamená pre dynamiku patentových licencií.

Patentové licencie sú riskantné podnikanie: Nechajte trh dosiahnuť rovnováhu (ipwatchdog.com) 


Komplexná analýza Federal Circuit

PatentlyO zhromaždil minuloročné údaje z federálneho okruhu v komplexnej analýze s grafikou porovnávajúcou typy rozhodnutí a vývoj analyzovaných údajov za posledné desaťročie.

Federal Circuit Dataset & Stats: 2021 Update (patentlyo.com) 

Najbližšie veľké podujatia, ktoré sa dotýkajú duševného vlastníctva


23. február 2022

UCL Institute of Brand and Innovation (IBIL): Môže IP systém lepšie slúžiť malým podnikom?, online24. február 2022

Pirátstvo na všetkých vlnách?, online25. február 2022

UNION-IP: Zimný okrúhly stôl, online18. marec 2022

UIC LAW: Porušovanie autorských práv k hudbe: Globálna perspektíva, online21.-22. apríl 2022

29. výročná konferencia Fordham o práve a politike duševného vlastníctva, online26. apríl 2022

 UPV SR / WIPO: Svetový deň duševného vlastníctva (podrobnosti v ďalšom čísle)

Ochranné známky

Ochranné známky – zameranie sa na konanie v zlej viere (bad faith)

Súdy v Spojenom kráľovstve aj v Európskej Únii sa v známkových sporoch čoraz častejšie stretávajú s pojmom "zlá viera". Preukázanie zlej viery môže mať za následok zamietnutie alebo neplatnosť ochrannej známky. V Lexology zhrnuli typické situácie a dôležité aspekty, ktoré sú zvyčajne spojené s konaním prihlasovateľa v zlej viere.

Trade marks - spotlight on bad faith - Lexology 

Úroveň pozornosti v prípade reklamných služieb 

Prípad Všeobecného súdu zahŕňajúci posúdenie úrovne pozornosti spotrebiteľov pri analýze pravdepodobnosti zámeny medzi dvoma ochrannými známkami autorizovaných odborníkov bol analyzovaný v nedávnom príspevku z blogu Legal-Patent.

Level of attention - for advertising services - Legal Patent (legal-patent.com) 

Mali by byť bežne používané frázy alebo popisy chránené ochrannými známkami?

Toto bola otázka, ktorú položil blog Likelihood of Confusion (Pravdepodobnosť zámeny) v komentári k súdnemu sporu týkajúcemu sa registrovanej ochrannej známky "thick n juicy". Práva vyplývajúce z ochrannej známky by zrejme nemali poskytovať monopol na bežne používané frázy alebo popisy.

Thick and Juicy Hamburgers!! - LIKELIHOOD OF CONFUSION™ 

Autorské právo

Zákon o digitálnych službách

Návrh nariadenia o jednotnom trhu digitálnych služieb (Zákon o digitálnych službách – DSA), ktorý EURÓPSKY PARLAMENT prijal 20. januára, podnietil Európsku spoločnosť pre autorské práva (ECS), aby predložila pripomienku k návrhu z hľadiska autorských práv. Zhrnutie bolo zverejnené prostredníctvom blogu o autorských právach Kluwer.

Európska spoločnosť pre autorské práva (ECS): Pripomienka k autorskému právu a návrhu zákona o digitálnych službách - blog o autorských právach Kluwer (kluweriplaw.com) 

5 najhorších rozhodnutí o autorských právach v roku 2021

Blog Copyrightlately zverejnil článok s názorom ohľadom najhorších rozhodnutiach o autorských právach a poskytol prehľad zaujímavých prípadov autorských práv, o akých sa diskutovalo v Spojených štátoch za posledný rok.

5 najhorších rozhodnutí o autorských právach v roku 2021 - autorské práva v poslednej dobe (copyrightlately.com) 

Ostatné

Národná stratégia duševného vlastníctva

UPV ešte v septembri 2021 oznámil konzultácie s podnikateľskými subjektmi a verejnosťou pri tvorbe Národnej stratégie duševného vlastníctva. Dôvodom jej vypracovania je snaha prispieť k zlepšeniu schopnosti krajiny vytvárať, používať a chrániť duševné vlastníctvo. Konzultácií sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala. Návrh Národnej stratégie duševného vlastníctva mal byť do konca roku 2021 predložený na rokovanie vlády SR, ale zatiaľ sa tak nestalo.

Materiály na pripomienkové konanie | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (gov.sk) 

Tokenizácia duševného vlastníctva

Záujem o technológiu blockchain, tokeny a IP pokračuje. Európsky úrad pre duševné vlastníctvo, WIPO vidí potenciálne aplikácie technológie blockchain v ekosystémoch IP pre "typy IP aktív: registrované a neregistrované práva".

Tokenizácia duševného vlastníctva pre správu práv duševného vlastníctva - IPKat (ipkitten.blogspot.com) 

Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Priháška k odberu IP Newslettra
Adresa

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón