Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

toto je tretie vydanie IP newslettera Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala.

V každom kvartáli mapujeme aktuality v oblasti duševného vlastníctva doma i v zahraničí.

Prajeme Vám krásne leto a príjemné čítanie!

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na odber nášho IP Newslettera. Stačí nám zaslať Vašu emailovú adresu– viď vyskakovacie okno na tejto webstránke – a informáciu o novom vydaní dostanete emailom.

Patenty a nové technológie

Jednotný patentový súd (Unitary Patent Court) 

Zdá sa, že po dlhom období zmien a rôznych výziev sa Jednotný patentový súd konečne rozbieha. Kluwer Patent Blog informoval, že vo februári 2022 bol inaugurovaný Správny výbor Jednotného patentového súdu, ktorý nahradil doterajší Prípravný výbor. K tejto téme blog Legal-Patent uverejnil komentár k Protokolu o predbežnom uplatňovaní Dohody o Jednotnom patentovom súde (PAP), ktorý je v súčasnosti v platnosti.


Administrative Committee Unified Patent Court inaugurated - Kluwer Patent Blog (kluweriplaw.com) 

PAP is in force: UPC possible in 2022 - Legal Patent (legal-patent.com) 

Prvý veľký súdny spor o porušení patentu v oblasti mRNA 

V tomto súdnom spore stoja ako žalobcovia dve farmaceutické spoločnosti (Arbutus a Genevant) proti dvom žalovaným spoločnostiam Moderna, Inc. a ModernaTX, Inc. Žalobcovia tvrdia, že im Moderna odmietla prezradiť technické podrobnosti o technológii dodávania lipidových nanočastíc (LNP), ktorú používa vo svojich komerčných mRNA vakcínach. Moderna bude zrejme povinná zverejniť tieto podrobnosti na začiatku procesu (discovery), čo by mohlo výrazne ovplyvniť smer a rozsah tohto prípadu. Žalobcovia nežiadajú súdny zákaz (injunction), ale „len“ náhradu škody. Zjavne ide o pokračovanie doterajších patentových sporov medzi týmito hráčmi. Pre zaujímavosť: linkovaný článok obsahuje odkaz na úplné znenie žaloby proti Moderne.


Arbutus and Genevant Sue Moderna in First Significant Patent Infringement Lawsuit in the mRNA Space (ipwatchdog.com) 

Zrušenie patentu na vakcíny od Svetovej obchodnej organizácie

Návrh na upustenie od patentov na vakcíny proti ochoreniu Covid-19 schválila Svetová obchodná organizácia (WTO) na svojom 12. ministerskom zasadnutí v Ženeve. Návrh iniciovali India a Južná Afrika takmer pred dvoma rokmi. Toto rozhodnutie nepochybne je impulzom k posunu smerom k dosiahnutiu rovnosti v očkovaní, avšak pravdepodobne skôr len v politickej rovine.

WTO's vaccine patent waiver too little, too late (dailypioneer.com)

Najbližšie veľké podujatia, ktoré sa dotýkajú duševného vlastníctva

20. – 23. jún 2022

ATRIP - 40. výročná konferencia – IPR v časoch krízy, Kodaň

27. jún – 1. júl 2022

Letný kurz európskeho duševného práva, Trier

7.-8. júla 2022

EUIPO - Intellectual Property Case Law Conference, Alicante

Podujatia, ktoré spoluorganizuje naša advokátska kancelária

2. jún 2022

Konferencia IT právo 2022, Bratislava + online

3.-4.október 2022

Kybernetická bezpečnosť 2022, Demänovská Dolina + online

Ochranné známky

Ochrana remeselných a priemyselných výrobkov v EÚ

Remeselné a priemyselné výrobky sú osobitnou kategóriou nepoľnohospodárskych výrobkov s označením pôvodu v určitej geografickej oblasti a majúce špecifickú povesť pre svoje kvality. Správa Komisie EÚ, ktorá sa zaoberala situáciou ochrany remeselných a priemyselných výrobkov v EÚ, ukázala, že nedostatok primeraného právneho režimu odrádza od investícií do tradičných remesiel v EÚ, čím sa zvyšujú náklady a právna neistota pre výrobcov.

Protection of Craft and Industrial Products in the EU: New Horizons - KluwerTrademark Blog (kluweriplaw.com)

Viac k danej téme:

https://www.indprop.gov.sk/aktuality/aktuality?clanok=ochrana-zemepisnych-oznaceni-nepolnohospodarskych-vyrobkov-na-urovni-eu

Ochranné známky a brexit

Vplyv brexitu na  práva týkajúce sa ochranných známok bol v posledných rokoch horúcou témou. V rámci rozhodovacej praxi na území Európskej Únie sa stále zohľadňujú špecifiká právneho systému Spojeného kráľovstva. Ako dlho však budú práva založené v Spojenom kráľovstve naďalej zohrávať úlohu pri rozhodovaní sporov o ochranných známkach? V dvoch nedávnych rozsudkoch „BASMATI“ a „APE TEES“ Všeobecný súd, pomerne kontroverzne priznal relevanciu britským známkam aj po uplynutí prechodného obdobia. Počkáme si teda na konečné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2022/05/27/gone-with-the-wind-the-gc-just-cannot-let-the-uk-go/

Kľúčová úloha základnej známky pre medzinárodnú registráciu

Podľa článku 2 ods. 2 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok sa prihláška na medzinárodný zápis podáva na Medzinárodný úrad prostredníctvom úradu, na ktorom bola podaná základná prihláška alebo na ktorom sa vykonal základný zápis. Preto je úloha tzv. základnej známky kľúčová pre medzinárodnú registráciu v madridskom systéme, čo podnietilo blog MARQUES diskutovať o jej význame a poskytnúť niekoľko tipov na zlepšenie stratégie prihlasovania.

https://www.marques.org/blogs/class46/?XID=BHA5086

 Môže byť „COVIDIOT“ ochrannou známkou v EÚ?

Horúčkovité snahy pri podávaní prihlášok ochranných známok s cieľom využiť trendový výraz alebo frázu nie sú žiadnou novinkou. Aby sme spomenuli niekoľko nedávnych príkladov, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) dostal prihlášky „JE SUIS CHARLIE“ po útoku na Charlie Hebdo a „BLACK LIVES MATTER“ po zabití Georga Floyda.

Počas pandémie COVID-19 EUIPO prijal množstvo prihlášok ochranných známok, ktoré využívajú výraz „COVID“ alebo urážlivé odkazy naň.

https://ipkitten.blogspot.com/2022/06/could-covidiot-be-trade-mark-in-eu.html

Autorské právo

Transpozícia Smernice o digitálnom jednotnom trhu

Európska komisia koncom mája 2022 zaslala odôvodnené stanoviská 13 členským štátom (konkrétne: Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Grécku, Francúzsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku, Fínsku a Švédsku) kvôli tomu, že neinformovali Komisiu o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa autorských práv a súvisiacich práv na digitálnom jednotnom trhu (Smernica č. 2019/790). Komisia nalieha na uvedené členské štáty, aby v plnej miere transponovali smernicu do vnútroštátneho práva, pričom konečným termínom na transpozíciu bol jún 2021.

http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2022/05/26/commission-sends-reasoned-opinions-to-13-member-states-for-failure-to-transpose-cdsm-directive-into-national-law/

Záruka slobody prejavu v rámci Smernice o digitálnom jednotnom trhu

Kluwer Copyright Blog uverejnil príspevok o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-401/19 – Poľsko proti Parlamentu a Rade o režime zodpovednosti podľa článku 17 smernice o digitálnom jednotnom trhu, ktorý sa zaoberá tým, či dané ustanovenie porušuje sloboda prejavu používateľov. Blog tiež informoval o stave vnútroštátnych implementácií smernice o digitálnom jednotnom trhu v členských štátoch EÚ a o tom, či sa riadia líniou stanovenou Súdnym dvorom v predmetnom rozhodnutí.

http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2022/04/26/article-17-survives-but-freedom-of-expression-safeguards-are-key-c-401-19-poland-v-parliament-and-council/

Rozsudok SD EU:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B5F154B9526D1DFFD302222E7F33C0E0?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15611417

Viac k danej téme:

https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/europsky-sud-potvrdil-povinnost-platforiem-kontrolovat-autorske-prava/

https://dennikn.sk/2823413/sudny-dvor-internetove-filtre-neporusuju-slobodu-prejavu-ak-funguju-kvalitne/

Zákony, ktoré stoja za autorskými právami k hudbe

Svetoznáma hudobná hviezda Ed Sheeran bol žalovaný za porušenie autorských práv za jeho pieseň Shape of You. Obhájil svoju hudbu a vyhral tento prípad. Čo všetko sme sa mohli o autorských právach k hudbe počas sledovania tohto prípadu naučiť sa môžete dočítať v článku nižšie.

‘Shape of you’: The laws behind music copyright (timesofmalta.com)

Ostatné

Obrana západných ekonomík proti nekalým praktikám Číny

Hoci je Čína členom Svetovej obchodnej organizácie a podlieha mnohým jej pravidlám vyplývajúcim z medzinárodných zmlúv, čínska vláda neférovo podporuje porušovanie práv duševného vlastníctva pochádzajúceho z USA a iných rozvinutých krajín Západu s cieľom zvýhodniť domáci priemysel v Číne a posilniť štátne podniky v tejto krajine.

https://www.ipwatchdog.com/2022/06/13/week-washington-ip-defending-chinese-ip-theft-evaluating-infrastructure-investment/id=149597/

Desať vecí, ktoré je potrebné vedieť o NFT

Za posledných niekoľko rokov sa okolo nezameniteľných tokenov (NFT) objavilo veľké množstvo záujmu a v posledných mesiacoch došlo k niekoľkým zaujímavým vývojom. Blog IPkitten priniesol súhrn kľúčových vecí, o ktorých by ste mali vedieť, ak uvažujete o investovaní do NFT.

https://ipkitten.blogspot.com/2022/06/ten-things-to-know-about-nfts.html

Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Adresa

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón